Kliniska prövningar

Kliniska prövningar

Vår expert på kliniska studier, Anneli Hallmin, kan hjälpa er med att säkerställa att ni når era mål när alla delar i en klinisk studie.

Vad kan hon hjälpa er med idag?

y02jex_b0o0-aaron-burden

Protokollsskrivning

Protokollsskrivning är ett teamwork där jag kan bidra med såväl praktiska som regulatoriska och etiska synpunkter.

Feasibility

Rätt studie på rätt center är en nyckel till framgång. Jag kan hjälpa till med såväl medicinsk- som praktisk feasibility.

epppwcvtzeo-helloquence
6-rhsuzko6g-andrew-pons

Prövarrekrytering/val av studiecenter

Val av center och prövare är ofta en tidskrävande process. Jag genomför site selections och skräddarsyr valen utifrån sponsors behov.
Självklart kan jag också hjälpa till med uppstart av center/startmöten.

Ansökningar

Läkemedelsverket, Regionala etikprövningsnämnden, Regionalt biobankscentrum, Datainspektionen m.m. Arbetet med ansökningar till olika myndigheter är ofta väldigt tidskänsligt. Jag har stor erfarenhet av ansökningar inom många terapiområden och kan hjälpa till att effektivisera processen.

s9cc2skysjm-green-chameleon
v0zxmzw_-e0-john-mark-kuznietsov

Forskningspersonsinformation

Att skriva rätt och lagom är svårt. Jag har lång erfarenhet av detta och kan hjälpa till med utformningen så att den uppfyller gällande krav.

Projektledning

En god projektledning är A och O i en klinisk prövning. Koordinering, administration, ekonomihantering, informationshantering m.m. är arbetsuppgifter för en ”spindel i nätet”. Med en erfaren projektledare effektiviseras arbetet avsevärt.

unrkg2jh1j0-olu-eletu

Monitorering

Monitorering och hantering av prövare och center under studien är en väsentlig del av sponsorns ansvar.
Jag kan bistå med monitorering i prövningens alla faser. Jag kan också ta fram alla dokument som krävs, t.ex. mallar för monitoreringsrapporter, kontaktrapport, läkemedelshantering m.m.

Prövarmöten

Ett prövarmöte är ofta ett av de första mötena mellan kund och sponsor i en prövning. Ett bra prövarmöte sparar mycket arbete för projektledare och monitorer senare i studien.
Jag ordnar prövarmötet och ansvarar för hela processen- från första planering till utvärdering.

oklhoijt2jm-breather
5fnmwej4taa-helloquence

Co-monitorering

Co-monitorering är en viktig del i kvalitetsarbetet, inte bara för juniora monitorer/prövningsledare.
Jag har stor erfarenhet av detta och kan bidra till att kvaliteten upprätthålls och att eventuella brister lyfts fram så att de kan åtgärdas.

SOP/WP

Standard Operating Procedures / Working procedures är ett måste i den kliniska prövningsprcessen. Jag kan hjälpa mindre företag eller akademiska sponsorer med att ta fram för verksamheten anpassade dokument.

oqmzwnd3thu-helloquence

Kontakta vår konsult

Anneli Hallmin
Leg. sjuksköterska
Projektledare, kliniska prövningar

anneli@halsojouren.se
Tel: 0708-51 06 70

Kommentarer inaktiverade.